Nieuwe inschrijving

Hieronder kunt u het inschrijfformulier plus het bijbehorende machtigingsformulier downloaden:

Inschrijfformulier

Machtigingsformulier

Heeft u interesse in een turnpakje van de vereniging? Dan kunt u contact opnemen met Laura Hage.

Contributie :

Wanneer er meer dan 2 leden uit een gezin betalend lid zijn, wordt voor de jongste de contributie gehalveerd.

Leeftijd Kosten per maand Kosten per jaar
3,5 t/m 12 jaar € 6,50 € 78,00
13 t/m 17 jaar € 7,50 € 90,00
Vanaf 18 jaar € 8,50 € 102,00
Extra les € 4,50 € 54,00